Uluslararası Öğrenci Müdürlüğü -

Uluslararasılaşma Politikası

gelişim üniversitesi
  1.   Uluslararası Öğrenci Müdürlüğü
  2. İçerik


Uluslararasılaşma Politikası


 
TEMEL POLİTİKALARIMIZ

  Tüm dünyada, yüksek eğitimde ve yüksek eğitim veren kurumlarda hızlı bir uluslararasılaşma süreci görülmektedir. Gelişen teknolojiler, yükselen eğitim değerleri ve ülkelerin uyguladığı politikalar bu gelişmenin anahtar sebeplerinden sayılabilir. Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında Türk öğrenci sayısı bakımından Türkiye'de ilk sıralarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci ve akademisyen sayısı açısından da ilk sıralarda yer alması için uluslararasılaşma konusunda stratejik bir yol haritası çizilmiştir.
 
  İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin uluslararasılaşma politikasının temelinde nitelikli uluslararası öğrenciler ve akademisyenler açısından en fazla tercih edilen üniversite olma hedefi yer almaktadır. İstanbul Gelişim Üniversitesi farklı kültürlerden öğrenci ve akademisyenleri biraraya getirerek kültürel zenginliği yüksek bir kampüs hayatı sunmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, yurtdışındaki üniversitelerle ikili anlaşmalar yapmaya başlamıştır ve her geçen yıl ikili anlaşmaların sayısını artırmayı hedeflemektedir. Bu işbirliklerini gerçekleştirirken milli değerler ile evrensel değerleri sürdürülebilirlik temelinde buluşturmayı amaçlamaktadır.

 

STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ:  KURUMSAL KAPASİTENİN ULUSLARARASI ÇERÇEVEDEN GÜÇLENDİRİLMESİ

HEDEF 1: ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SAYISININ ARTIRILMASI

Halihazırda yapılan ve önümüzdeki yıllarda uygulanacak çalışmalar ile İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde uluslararası öğrenci sayısının artırılması ve üniversitenin uluslararası öğrenciler tarafından tercih edilen ilk üç üniversiteden biri olması hedeflenmektedir.
Uluslararası öğrenci sayısının artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalarda nitelikli öğrencilerin üniversitemize kazandırılmasına özen gösterilecektir.
Uluslararasılaşma stratejileri ve politikaları gereği üniversitemiz bünyesinde Uluslararası Ofis ve Dış İlişkiler Ofisi adı altında iki farklı birim bulunmaktadır. Bu birimler, önceden belirlenmiş olan görev tanımları ve hedefler doğrultusunda uluslararasılaşma çalışmaları üzerine odaklanmaktadır.
2018 yılı Ocak ayı itibariyle faaliyetlerine başlamış olan Uluslararası Ofis, kısa sürede birçok öğrenci ve iş ortağına ulaşmıştır. Uluslarası Ofis, Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) ve Ekonomi Bakanlığı’nın da stratejik hedefleriyle paralel olarak belirlenmiş olan hedef/odak ülkelerde çalışmalar yürütmektedir. Uluslararası Ofis bünyesinde 1’i yarı zamanlı olmak üzere 8 personel görev yapmaktadır. Uluslararasılaşma politikalarına uygun olarak birim çok uluslu bir yapıya sahiptir. Birim bünyesinde uyrukları Afganistan, Fas, Senegal, Tacikistan ve Azerbaycan olmak üzere 5 yabancı uyruklu personel çalışmaktadır. Ayrıca birimde görev yapan 2 öğretim üyesi bulunmaktadır.
Uluslararası Ofis’in uluslararasılaşma amacıyla kurum içi kapasitenin artırılması ve şekillendirilmesi konusunda katkı sağlaması hedeflenmektedir.
Uluslararası Öğrenci Temini ve Yapılan Çalışmalar
 
Birimimizin vizyonu doğrultusunda uluslararası öğrenci teminini sağlamak için çeşitli iç ve dış faaliyetler sürdürülmektedir. Üniversitemize uluslararası öğrenci olarak kayıt yaptırma potansiyeli olan her öğrenciye ulaşmayı hedefleyen birimimiz yurt dışı ve yurt içi fuarları katılmakta, uluslararası iş ortakları ve paydaşlarla iletişim halinde bulunmaktadır. Şu ana seminer ve fuar çalışmaları yapılmış olan ülkelerin listesi aşağıda yer almaktadır.
 
·         Fas
·         Mısır
·         Azerbaycan
·         Almanya
·         Belçika
·         Hollanda
·         Kamerun
·         Nijerya
·         Hindistan
·         Bangladeş
·         Tacikistan
·         Afganistan
·         Endonezya
·         Lübnan
·         Sudan
·         Kırgızistan
-         Suudi ArabistanUluslararası Öğrenci Kulübü ve Etkinlikler
 
Okulumuzda faaliyet gösteren pek çok kulüpten biri olan Uluslararası Öğrenci Kulübü’nün 18 üyesi bulunmaktadır. Kulüp okulumuza kazandırılan her uluslararası öğrencinin oryantasyonu konusunda etkin rol oynamaktadır.

 
HEDEF 2: ÜNİVERSİTENİN TANINIRLIĞININ VE KALİTESİNİN ARTIRILMASI
 
 İstanbul Gelişim Üniversitesi, eğitim kalitesinin sürekli arttırılması ve uluslararası sahada kendine daha verimli bir alan yaratması amacıyla bir çok ülkenin eğitim müsteşarlıklarıyla iletişim ve koordinasyon içindedir.
 Okulumuzun verdiği sertifika ve diplomaların tanınırlık ve gerçekliliklerinin arttırılması ve tüm dünyada tanınan bir üniversite olma hedefimiz için çalışmalar yürütülmektedir. Bu doğrultuda, 2018 yılı içerisinde, Irak Devleti ile yaptığımız görüşmeler, Eğitim Müsteşarlığına yaptığımız sunumlar ve Irak Devleti tarafından gerçekleştirilen okul ziyaretleri sonucunda üniversitemiz Irak Devleti tarafından tanınırlık kazanmıştır.
Ayrıca, üniversitemiz 2017 ve 2018 yılları içerisinde, Agency for Quality Assurance (AQAS) tarafından denetlenmiş ve 2018 yılında 48 bölümde akredite edilmiştir. Adı geçen kurumun uluslararası anlamdaki varlığı itibariyle alınan bu akreditasyonlar üniversitemizin uluslararasılaşma hedefinde önemli bir adım olmuştur. Akreditasyonlar, öğrencilerimize uluslararası anlamda olanaklar sunacaktır.
Bunun yanısıra daha önceki yıllarda elde edilen Accreditation Agency in Health and Social Sciences (AGHPS) akreditasyonları, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanında okulumuza değer katmıştır.
Yabancı Diller Yüksek Okulu’muz ise Pearson Assurance ile akredite olmuştur.
 Üniversitenin Uluslararası İşbirliği Potansiyelinin Artırılması
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi adına uluslararası ofisin yürüttüğü çalışmalar işbirliği potansiyelinin artırılmasına odaklanmaktadır.


Üniversitenin Uluslararası Görünürlüğünün Artırılması

Bu kapsamda uluslararası alanlarda yapılacak tanıtım çalışmları üniversitemiz için önem arz etmektedir. Özellikle hedef/odak ülkeler listesinde yer alan ülkelerde çeşitli çalışmalar yürütülmektedir ve yürütülmeye devam edecektir. Ayrıca başka potansiyel ülkelerin araştırılması fizibilite çalışmalarının yapılması da hedeflerimiz arasındadır.


 
Uluslararası Endekslerde Sıralamalarda Üst Sıralarda Yer Alınması

Üniversitemizin Times Higher Education ve QS World University Rankings endekslerindeki sıralamaya girmesi hedeflenmektedir.