Uluslararası Öğrenci Müdürlüğü

Burs Olanakları

gelişim üniversitesi
  1.   Uluslararası Öğrenci Müdürlüğü
  2. İçerik


Burs Olanakları


Burs İmkanlarının Çeşitlendirilmesi
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi belirlediği kriterlere göre uluslararası öğrencilere çeşitli burs imkanları sağlamaktadır. Bu burslar, okul bünyesinde yapılan Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) neticesinde, Uluslararası Diploma sahibi olan öğrencilerin lise mezuniyet notları doğrultusunda ya da yüksek öğreniminin birinci senesinde genel puan ortalaması 2.72’den az olmamak şartıyla başarı elde etmiş öğrencilere çift anadal imkanının ücretsiz olarak verilmesi şeklindedir.

YÖS’e Dayalı Burs
 
IGÜYÖS’e katılan öğrenciler başarı sıralamasında ilk 5’e girdikleri taktirde 50%-75% arasında burs verilmektedir.
İGÜYÖS başvurusu için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://onkayit.gelisim.edu.tr/On_Kayit_YOS.aspx


Uluslararası Diploma (IB) 
 
Uluslararası Bakalorya (IB) diploması olup diploma skoru 35-45 arası olan öğrenciler burslu okumaktadır.
*Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece eğitim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, yemek, ulaşım, kitap vb. konular burs kapsamı dışındadır.*

Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresinin aşılması ve bir disiplin cezasının alınması hallerinde, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere ilgili burslar kesilir. Burada sözü edilen eğitim ücreti bursu, yerleştirme kılavuzunda burslu öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri kapsamaktadır. Psikoloji, Diş Hekimliği, Uçak Mühendisliği, Uçak Bakım ve Onarım, Uçak Teknolojisi, Pilotaj, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerini kapsamamaktadır. Bu burslar, kurumsal burslarla birleştirilemez.


Çift Ana Dal
 
Yüksek öğrenimlerinin birinci senesinde 2.72 genel not ortalamasına sahip olan öğrenciler çift ana dal yapma imkanına sahip olabilirler. İstanbul Gelişim Üniversitesi burslarının çeşitlendirilmesi adına çift ana daldan faydalanan öğrencilerden ücret almamaktadır.