Uluslararası Öğrenci Müdürlüğü
Son Sınıf Uluslararası Öğrencilerimiz Dikkatine!
  1.   Uluslararası Öğrenci Müdürlüğü
  2. Duyurular


Son Sınıf Uluslararası Öğrencilerimiz Dikkatine!


Son Sınıf Uluslararası Öğrencilerimiz Dikkatine!


Mezuniyet aşamasına gelmiş uluslararası öğrencilerimiz dikkatine!

  Değerli son sınıf Uluslararası Öğrenciler Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen öğrenim amaçlı ikametiniz, genelde üniversite mezuniyet tarihi ile birlikte sonlandırılacaktır.

  Türkiye'de yasal oturum alabilmeniz için mezuniyet tarihinizi takip eden 10 günlük süre içinde kısa dönem ikametine geçiş başvurusu muüracaatında bulunmanız gerekmektedir.

Not: Dikkat! Girmiş olduğunuz son sınav mezuniyet tarihiniz olarak belirlenebilir.