Uluslararası Öğrenci Müdürlüğü
Çalışma Saatleri Hakkında
  1.   Uluslararası Öğrenci Müdürlüğü
  2. Duyurular


Çalışma Saatleri HakkındaCumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 30.11.2020 tarih ve E-66836956-010.07.01-46676 sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 01.12.2020 tarih ve 94221838-900-E.77275 sayılı yazı gereğince,

Üniversitemiz idari ve akademik birimlerindeki mesai saatleri 10.00-16.00 olarak güncellenmiştir.