ULUSLARARASI ÖĞRENCİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yeterlik Sınavı (IGUYET)

  Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yer alan İngilizce ve Rusça Hazırlık Programları’na kayıtlı öğrenciler akademik yılın başlangıcında yapılan Yeterlik Sınavı’na (IGUYET) katılma hakkına sahiptirler. Avrupa Ortak Dil Portföyüne (CEFR) göre B2 düzeyindeki bu sınav dört becerinin (okuma, yazma, dinleme, konuşma) ölçülmesini kapsar.
 
 Öğrencinin 100 puan üzerinden değerlendirilen bu sınavda başarılı sayılabilmek için 70 puan ve üzeri alması gerekir.


Sınavın planı ve bileşenlerin ağırlıkları aşağıdaki gibidir:
 

BİLEŞEN AĞIRLIK PUAN SÜRE
Language Elements %20 20 20 dk.
Reading %20 20 30 dk.
Writing %20 20 45 dk.
Listening %20 20 25 dk.
Speaking %20 20 -
TOPLAM %100 100 120 dk + Speaking mülakatı
 
Yeterlik Sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez. Yeterlik Sınavı sonucu, öğrencinin yabancı dil düzeyi için referans oluşturur.
 
Yeterlik Sınavı Örnekleri

Aşağıdaki bağlantılarda geçmiş yıllarda yapılmış olan Yeterlik Sınavlarından bazı örnek sorular bulabilirsiniz.