ULUSLARARASI ÖĞRENCİ MÜDÜRLÜĞÜ

   2008 yılında, 'İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu' adında Meslek Yüksekokulu kurmak üzere girişimde bulunan “Gelişim Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı”, Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu’nca 14 Haziran 2008 tarihinde kurduğu Meslek Yüksekokulu ile eğitim – öğretim hayatına başladı.

 17 Şubat 2011 tarihi ve 6114 sayılı kanunla, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 3 Fakülte, 3 Enstitü, 4 Yüksekokul ve 1 Meslek Yüksekokulu ile “dünya üniversitesi” olmak adına atılan adımla, İstanbul Gelişim Üniversitesi kuruldu.

 2017–2018 eğitim–öğretim yılında yapılan akreditasyon atılımı ile  63 Programı, uluslaarası akreditasyon kurumlarından  AQAS , ABET, AHPGS ve  PEARSON tarafından akredite edilen İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye'de en çok akredite edilmiş programa sahip tek yükseköğretim kurumu olma ünvanına sahip.

 Yükseköğretimin, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli aracı olduğunu savunan İGÜ, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında, 30 bine yakın ulusal ve uluslararası öğrencisine; 6 fakülte, 2 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 1 enstitü kapsamında, 76 lisans, 92 ön lisans programı, 32 tezli / 30 tezsiz lisansüstü programı ve 6 doktora programı ile eğitim ve öğretim olanağı sunuyor.

 100’ün üzerinde dünya üniversitesi ile iş birliği içerisinde olan İstanbul Gelişim Üniversitesi, lisans, önlisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini uluslararası olma yolunda da motive etmektedir.

 Türkiye’nin ve dünyanın finans, ve ticaret merkezi olan İstanbul’da yer alan kampüs alanında, 125’in üzerinde laboratuvardan oluşan dev araştırma kompleksini öğrencilerinin hizmetine sunan İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde ayrıca 22 araştırma merkezi ile öğrencilerin ders dışında sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlerde bulunabilmelerine olanak tanıyan 63 öğrenci kulübü de bulunuyor.

 Dünya’da söz sahibi olan bir üniversite olma hedefi ile atılan sağlam adımlarla her yıl büyüyen İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk 3 üniversitesinden biri.