ULUSLARARASI ÖĞRENCİ MÜDÜRLÜĞÜ
2008 yılında,  'İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu' adında Meslek Yüksekokulu kurmak üzere girişimde bulunan “Gelişim Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı”, Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu’nca 14 Haziran 2008 tarihinde kurduğu Meslek Yüksekokulu ile eğitim – öğretim hayatına başladı.

17 Şubat 2011 tarih ve 6114 sayılı kanunla, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 3 Fakülte, 3 Enstitü, 4 Yüksekokul ve 1 Meslek Yüksekokulu ile “dünya üniversitesi” olmak adına atılan adımla, İstanbul Gelişim Üniversitesi kuruldu. 2019-2020 akademik yılında 5
 Fakülte, 1 Enstitü, 3 Yüksekokul ve 2 Meslek Yüksekokulu ile devam etmektedir.

2017 – 2018 eğitim – öğretim yılında yapılan akreditasyon atılımı ile 40 Bölümü ve 63 Programı, Almanya’nın önde gelen akreditasyon kurumlarından biri olan AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs – Akademik Programların Akreditasyon Kalite Güvence Ajansı) tarafından akredite edilen İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye'de en çok akredite edilmiş programa sahip tek yükseköğretim kurumu olma ünvanına sahip.

Yükseköğretimin, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli aracı olduğunu savunan İGÜ, bugün 24 bine yakın ulusal ve uluslararası öğrencisine; 3 fakülte, 3 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 3 enstitü kapsamında 79 lisans, 101 önlisan programı, 32 tezli / 30 tezsiz lisansüstü programı ve 6 doktora programı ile eğitim ve öğretim olanağı sunuyor.

100’ün üzerinde dünya üniversitesi ile iş birliği içerisinde olan İstanbul Gelişim Üniversitesi, lisans, önlisans, yükseklisans ve doktora öğrencilerini uluslararası olma yolunda da motive etmektedir.

Türkiye’nin ve Dünya’nın finans, ve ticaret merkezi olan İstanbul’da yer alan kampüs alanında, 125’in üzerinde laboratuvardan oluşan dev araştırma kompleksini öğrencilerinin hizmetine sunan İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde ayrıca 21 araştırma merkezi ile öğrencilerin ders dışında sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlerde bulunabilmelerine olanak tanıyan 81 öğrenci kulübü de bulunuyor.

Dünya’da söz sahibi olan bir üniversite olma hedefi ile atılan sağlam adımlarla her yıl büyüyen İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk 3 üniversitesinden biri.