ULUSLARARASI ÖĞRENCİ MÜDÜRLÜĞÜ
Birimimizin vizyonu doğrultusunda uluslararası öğrenci teminini sağlamak için çeşitli iç ve dış faaliyetler sürdürülmektedir. Üniversitemize uluslararası öğrenci olarak kayıt yaptırma potansiyeli olan her öğrenciye ulaşmayı hedefleyen birimimiz yurt dışı ve yurt içi fuarları katılmakta, uluslararası iş ortakları ve paydaşlarla iletişim halinde bulunmaktadır.

Uluslararası Ofis bünyesinde 10 personel görev yapmaktadır. Uluslararasılaşma politikalarına uygun olarak birim çok uluslu bir yapıya sahiptir. Birim bünyesinde uyrukları Afganistan, Suriye, Senegal, Kosova, Tacikistan ve Azerbaycan olmak üzere 7 yabancı uyruklu personel çalışmaktadır. Ayrıca birimde görev yapan 1 öğretim üyesi bulunmaktadır.


Ad : IKHTIYAR
Soyad : GURBANOV
Ünvan : Uluslararası Öğrenci Danışmanı
Dahili : 0212 422 70 00
E-Posta : igurbanov@gelisim.edu.tr
Ad : JIHAD
Soyad : AKBAZLI
Ünvan : Uluslararası Öğrenci Danışmanı
Dahili : 0212 422 70 00
E-Posta : jakbazli@gelisim.edu.tr
Ad : LOUNA
Soyad : DABOUSI
Ünvan : Uluslararası Öğrenci Danışmanı
Dahili : 0212 422 70 00
E-Posta : ldabousi@gelisim.edu.tr
Ad : MAHRI
Soyad : ANDREYEVA
Ünvan : Uluslararası Öğrenci Danışmanı
Dahili : 0212 422 70 00
E-Posta : mandreyeva@gelisim.edu.tr
Ad : MOHAMED ABUKAR
Soyad : ISAK
Ünvan : Uluslararası Öğrenci Danışmanı
Dahili : 0212 422 70 00
E-Posta : maisak@gelisim.edu.tr
Ad : MOHAMMAD RAHİM
Soyad : RAHİMİ
Ünvan : Uluslararası Öğrenci Danışmanı
Dahili : 0212 422 70 00
E-Posta : mrrahimi@gelisim.edu.tr
Ad : MOHAMMED HAMZAH MOHAMMED SAGHIR
Soyad : HAMZAH
Ünvan : Uluslararası Öğrenci Danışmanı
Dahili : 0212 422 70 00
E-Posta : mhmshamzah@gelisim.edu.tr
Ad : MOUHAMED BACHIR
Soyad : DIOP
Ünvan : Uluslararası Öğrenci Danışmanı
Dahili : 0212 422 70 00
E-Posta : mbdiop@gelisim.edu.tr
Ad : MÜHEYMİN
Soyad : HÜSEYİN
Ünvan : Uluslararası Öğrenci Danışmanı
Dahili : 0212 422 70 00
E-Posta : mhuseyin@gelisim.edu.tr
Ad : UĞUR
Soyad : TÜRKDİL
Ünvan : Uluslararası Öğrenci Danışmanı
Dahili : 0212 422 70 00
E-Posta : uturkdil@gelisim.edu.tr
Ad : YUSUF MUHAMMAD
Soyad : YAHYA
Ünvan : Uluslararası Öğrenci Danışmanı
Dahili : 0212 422 70 00
E-Posta : ymyahya@gelisim.edu.tr
Ad : UMEDJON
Soyad : HAITMURODOV
Ünvan : ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRÜ
Dahili : 0212 422 70 00 - 7209
E-Posta : uhaitmurodov@gelisim.edu.tr
Ad : ALKAN
Soyad : KOTRO
Ünvan : ULUSLARARASI ÖĞRENCİ OFİSİ MÜDÜR YARDIMCISI
Dahili : 0212 422 70 00
E-Posta : akotro@gelisim.edu.tr
Ad : DANA
Soyad : KALAWI
Ünvan : ULUSLARARASI ÖĞRENCİ OFİSİ MÜDÜR YARDIMCISI
Dahili : 0212 422 70 00
E-Posta : dkalawi@gelisim.edu.tr