INTERNATIONAL OFFICE
Birimimizin vizyonu doğrultusunda uluslararası öğrenci teminini sağlamak için çeşitli iç ve dış faaliyetler sürdürülmektedir. Üniversitemize uluslararası öğrenci olarak kayıt yaptırma potansiyeli olan her öğrenciye ulaşmayı hedefleyen birimimiz yurt dışı ve yurt içi fuarları katılmakta, uluslararası iş ortakları ve paydaşlarla iletişim halinde bulunmaktadır.

Uluslararası Ofis bünyesinde 1’i yarı zamanlı olmak üzere 9 personel görev yapmaktadır. Uluslararasılaşma politikalarına uygun olarak birim çok uluslu bir yapıya sahiptir. Birim bünyesinde uyrukları Afganistan, Fas, Senegal, Tacikistan ve Azerbaycan olmak üzere 4 yabancı uyruklu personel çalışmaktadır. Ayrıca birimde görev yapan 2 öğretim üyesi bulunmaktadır.


Ad : AYSUN
Soyad : KAYA
Ünvan : Uluslararası Ofis Direktörü Yardımcısı
Dahili : 0212 422 70 00
E-Posta : akaya@gelisim.edu.tr
Ad : UĞUR
Soyad : TÜRKDİL
Ünvan : Uluslararası Ofis Asistanı
Dahili : 0212 422 70 00
E-Posta : uturkdil@gelisim.edu.tr
Ad : CEM
Soyad : GÜL
Ünvan : Uluslararası Öğrenci Danışmanı
Dahili : 0212 422 70 00
E-Posta : cegul@gelisim.edu.tr
Ad : DANA
Soyad : KALAWI
Ünvan : Uluslararası Öğrenci Danışmanı
Dahili : 0212 422 70 00
E-Posta : dkalawi@gelisim.edu.tr
Ad : HÜSEYİN CAN
Soyad : BARUTCU
Ünvan : Uluslararası Öğrenci Danışmanı
Dahili : 0212 422 70 00 - 712
E-Posta : hcbarutcu@gelisim.edu.tr
Ad : JIHAD
Soyad : AKBAZLI
Ünvan : Uluslararası Öğrenci Danışmanı
Dahili : 0212 422 70 00
E-Posta : jakbazli@gelisim.edu.tr
Ad : MOHAMMAD RAHİM
Soyad : RAHİMİ
Ünvan : Uluslararası Öğrenci Danışmanı
Dahili : 0212 422 70 00
E-Posta : mrrahimi@gelisim.edu.tr
Ad : MOUHAMED BACHIR
Soyad : DIOP
Ünvan : Uluslararası Öğrenci Danışmanı
Dahili : 0212 422 70 00
E-Posta : mbdiop@gelisim.edu.tr
Ad : SANAN
Soyad : AZIMOV
Ünvan : Uluslararası Öğrenci Danışmanı
Dahili : 0212 422 70 00
E-Posta : sazimov@gelisim.edu.tr
Ad : UMEDJON
Soyad : HAITMURODOV
Ünvan : Uluslararası Öğrenci Danışmanı
Dahili : 0212 422 70 00 - 712
E-Posta : uhaitmurodov@gelisim.edu.tr